Welcome to Queensferrycommunitycouncil.gov.uk

Mrs J Jones, Clerk
Email queensferry1@btinternet.com

Phone: 01244 520642

Welcome to Queensferry Community Council. Here you can find useful and up-to-date information on the council and all our services at your fingertips.

To enter the site, click on the bold link below.

 

 

Croeso i Gyngor Cymuned Queensferry. Yma ar flaenau eich bysedd mae gwybodaeth ddefnyddiol am y Cyngor a’n holl wasanaethau, ac rydym yn diweddaru’r manylion yn rheolaidd.

Yn anffodus nid yw'r wefan Gymraeg ar gael ar y funud, rydym yn gweithio ar hyn ar gyfer y dyfodol.

I fynd i mewn i’r wefan, cliciwch ar y ddolen fawr isod